Podłączenie bloków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej DOM do miejskiej sieci ciepłowniczej

        Miesiąc czerwiec i początek lipca br był okresem intensywnych prac mających na celu wykonanie sieci przesyłowej wysokich parametrów wraz z instalacją nowego wymiennika ciepła w Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Radzyniu Podlaskim. Jest to ważne wydarzenie zarówno dla miasta jak i dla podmiotów bezpośrednio tym zainteresowanych tzn: SM Dom i PEC Sp. z o. o.

Pragniemy przypomnieć, że idea podłączenia w/w Spółdzielni powstała już osiemnaście lat temu. W tym celu PEC Sp. z o. o. w 2001 r. „przygotował grunt” budując komorę ciepłowniczą przy ul. Ostrowieckiej vis a avis Banku Spółdzielczego. Od tego czasu corocznie planowano podłączenie bloków Spółdzielni lecz kierownictwo obu podmiotów nie mogło się porozumieć, aby podjąć wspólne działania. Dopiero ostatnie dwa lata bardziej intensywnych i konkretnych rozmów pomiędzy zarządami dały pozytywny efekt.

Ustalono, że PEC Sp. z o. o. w Radzyniu Podlaskim zbuduje sieć ciepłowniczą wysokich parametrów (zgodnie z projektem wykonanym w 2017 r.), zakupi i zainstaluje nowoczesny węzeł cieplny, na nowo opomiaruje odbiorców ciepła oraz przyjmie do pracy część pracowników dotychczas obsługujących likwidowaną kotłownię. Należy dodać, że Spółdzielnia przekaże przedsiębiorstwu sieci niskich parametrów (częściowo odpłatnie). Dzięki temu wszelkie ewentualne niedomagania sieci ciepłowniczej obciążą PEC.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Radzyniu Podlaskim zaangażowało w to przedsięwzięcie znaczne siły i środki. Jest to kwota sięgająca dwustukilkudziesięciu tysięcy złotych. W zamian liczy na zwiększone przychody, które dadzą dochód rekompensujący poniesione koszty.

Jednak efektem ważniejszym niż dochód jest wyprowadzenie następnego źródła ciepła (ostatniego wśród tak dużych) z centrum miasta. Przypominamy, że rugowanie większości kotłowni węglowych ze środka Radzynia Podlaskiego następowało w latach dziewięćdziesiątych XX wieku.

W tym roku została zamknięta na zawsze kotłownia kontenerowa, która funkcjonowała od czasu powstania „Młodzieżówki”, tj. od ponad trzydziestu lat. Była już przestarzała i wymagała coraz większych nakładów na modernizację. Dobrze się stało, że została zlikwidowana. Ciepło dla mieszkańców SM DOM będzie dostarczane z ciepłowni miejskiej, która bez przerwy się modernizuje nadążając za zmianami idącymi w kierunku zmniejszania emisji gazów i pyłów do atmosfery. Dzięki tej inwestycji znikło na zawsze wyeksploatowane źródło ciepła. Będzie to miało znaczący wpływ na czystość powietrza w mieście.