Zgłaszanie nadużyć

Zgłaszanie nadużyć            Informujemy, że w strukturach instytucji odpowiedzialnych za wykorzystanie funduszy unijnych funkcjonuje mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych zauważonych przy realizacji projektu „Modernizacja istniejącego systemu ciepłowniczego w celu zwiększenia jego efektywności – budowa elektrociepłowni gazowej w Radzyniu Podlaskim” Potencjalne nieprawidłowości lub nadużycia finansowe należy zgłaszać pod…

Pełna treść

Podpisanie umowy z NFOŚIGW

PODPISANIE UMOWY Z NFOŚIGW W dniu 19 grudnia 2019 r. Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Radzyniu Podlaskim Jerzy Woźniak podpisał umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dotyczącą dotacji na realizację inwestycji pn. „Modernizacja istniejącego systemu ciepłowniczego w celu zwiększenia jego…

Pełna treść

Otrzymanie dotacji na inwestycję kogeneracyjną w PEC

Otrzymanie dotacji na inwestycję kogeneracyjną w PEC Sp. z o. o. w Radzyniu Podlaskim Z wielką satysfakcją informujemy, że Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Radzyniu Podlaskim otrzymało dotację unijną w kwocie 3574916,40 zł. na zadanie pn. „Modernizacja istniejącego systemu ciepłowniczego w celu zwiększenia jego efektywności – budowa…

Pełna treść