P.E.C. Zimą

Z nami cieplej

P.E.C. Latem

Witamy !

- Misja

Produkowanie i dostarczanie energii cieplnej do odbiorców zapewniając im komfort użytkowania. Wypracowywanie zysków pozwalających modernizować źródło ciepła i sieci przesyłowe. Branie czynnego udziału w życiu lokalnej społeczności.

- Wizja

Nowoczesne przedsiębiorstwo sięgające po najnowsze technologie wytwarzania i przesyłu ciepła, dbające o środowisko naturalne i społeczne oraz ekonomicznie konkurencyjne. Podstawowym zadaniem przedsiębiorstwa jest dostarczanie energii cieplnej w sposób ciągły i niezawodny. Spełniając wysokie wymagania i oczekiwania klientów dotyczące jakości naszego produktu, przywiązujemy jednocześnie wielkie znaczenie do działań proekologicznych. W miarę posiadanych środków finansowych systematycznie inwestujemy w nowoczesne techniki i technologie: wymieniamy stare sieci na nowe wykonane w technologii preizolowanej, modernizujemy węzły cieplne, komputeryzujemy procesy wytwarzania i przesyłu ciepła. Przedsiębiorstwo ma podpisane umowy z 268 odbiorcami. Przesyła ciepło do ponad 60% obiektów w mieście.

Odnośniki

B.I.P.
 

B.I.P.

Nasz B.I.P.
I.G.C.P.
 

I.G.C.P.

Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie