Ogłoszenia


INFORMACJA

W sprawie udziału ciepła z OZE, instalacji termicznego przekształcenia odpadów oraz ciepła odpadowego w łącznej ilości ciepła dostarczonego do sieci ciepłowniczej. Informacja

Pełna treść

Zarządzenie Nr 4/2016

Dnia 01.02.2016r. Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. wydał zarządzenie w sprawie załadunku żużla paleniskowego. Zarządzenie

Pełna treść