Ogłoszenia


Ogłoszenie

 

Modernizacja Kotłowni Miejskiej w Radzyniu Podlaskim w celu podniesienia jej sprawności, zmniejszenia emisji pyłu oraz efektywnego wykorzystania energii cieplnej z wykorzystaniem OZE.

 

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Społka z o.o. w Radzyniu Podlaskim

zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok wraz ze sporządzeniem pisemnej opinii i raportu z badania tego sprawozdania.

http://www.bip.pec-radzyn.pl

INFORMACJA

W sprawie udziału ciepła z OZE, instalacji termicznego przekształcenia odpadów oraz ciepła odpadowego w łącznej ilości ciepła dostarczonego do sieci ciepłowniczej. Informacja

Pełna treść

Zarządzenie Nr 4/2016

Dnia 01.02.2016r. Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. wydał zarządzenie w sprawie załadunku żużla paleniskowego. Zarządzenie

Pełna treść

Myjnia „Ola”

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. w Radzyniu Podlaskim ul. Świętego Brata Alberta Chmielowskiego 12 oferuje korzystanie z myjni samochodowej bramowej zwanej „ Automyjnią Ola” usytuowanej przy naszym przedsiębiorstwie, wjazd od ulicy Zabielskiej, świadczącej swoja usługi każdego dnia w godzinach 8°° – 16°°. Myjnia ta jest profesjonalnym rozwiązaniem dla…

Pełna treść