Zarządzenie Nr 4/2016

Dnia 01.02.2016r. Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. wydał zarządzenie w sprawie załadunku żużla paleniskowego.

Zarządzenie