Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Radzyniu Podlaskim laureatem Krajowej Nagrody Ekologicznej EKOJANOSIK 2018

 

Dnia 27 lipca 2018 r. w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej odbyła się uroczystość, na której wyróżniono samorządy i przedsiębiorstwa z całego kraju odznaczające się osiągnięciami w zakresie poprawy stanu środowiska naturalnego. Wśród laureatów znalazło się także Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Radzyniu Podlaskim. Uroczystość zaszczycili m.in. Panowie Marszałek Senior Konrad Morawiecki, Minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, posłowie: Jan Duda i Krzysztof Maciejewski.

Tytułem EKOJANOSIKA nagradza się za już poczynione starania, ale także zobowiązuje on samorządy i przedsiębiorstwa do dalszych działań zmierzających do obniżania niskiej emisji oraz poprawy świadomości i wrażliwości ekologicznej społeczeństwa.

Radzyński PEC Sp. z o. o. w ostatnich latach zrealizował w ramach swoich możliwości prace proekologiczne takie jak:

– zamontowanie nowoczesnej instalacji katalitycznego odgazowania wody sieciowej,

– zmodernizowanie kotłów wytwarzających energię cieplną z wyższą sprawnością,

– montaż nowych instalacji odpylających z filtrami workowymi,

– podłączanie wciąż nowych odbiorców ciepła z jednoczesnym likwidowaniem palenisk

tradycyjnych.

Nie może jednak ustawać w tych działaniach. Musi planować dalsze inwestycje, które przyniosą efekt odczuwalny przez mieszkańców w postaci coraz czystszego powietrza w mieście. Zasadniczą kwestią w tych zamierzeniach będzie zmniejszanie zużycia paliwa tradycyjnego jakim jest węgiel na korzyść innych paliw.