Włączenie do pracy zmodernizowanego kotła

 

        Na początku lipca br rozpoczęły się w PEC Sp. z o. o. w Radzyniu Podlaskim prace polegające na modernizacji kotła WR 5 nr 4 w technologii ścian szczelnych o mocy 2,5 MW. Ma on być gotowy do uruchomienia do 12 grudnia 2018 r.

Realizowana modernizacja kotła wodnego WR-5 nr 4 – ostatnio wyłączonego z eksploatacji – pozwoli podnieść sprawność energetyczną wytwarzania ciepła, osiągnąć optymalną moc cieplną. Ograniczy to emisję zanieczyszczeń do otoczenia i zmniejszy zużycie paliwa. Kocioł będzie też posiadał nową instalację odpylania z filtrami workowymi, która spowoduje zmniejszenie emisji pyłów.

W związku z ostatnimi oraz planowanymi w najbliższej przyszłości podłączeniami różnych obiektów na terenie miasta, Spółka musiała podjąć działania zmierzające do pozyskania dodatkowej mocy cieplnej. Uruchomienie wspomnianego kotła pozwoli przedsiębiorstwu podłączać nowych odbiorców ciepła w najbliższych latach.