Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wysokich parametrów

W 2019 r. w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Radzyniu Podlaskim realizowane było zadanie pn.Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wysokich parametrów, od ciepłowni miejskiej należącej do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. ul. Świętego Brata Alberta Chmielowskiego 12 w Radzyniu Podlaskim do obiektów SP ZOZ i budynku przy ul. Wisznickiej 107” współfinansowane pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w kwocie 600 tys. zł.

Modernizacja tej sieci polegająca na wymianie starej kanałowej na preizolowaną dała następujące efekty:

– skrócenie jej długości o ok. 35 m,

oszczędność w przesyłanej energii cieplnej o 10,5%, a tym samym zmniejszenie zużycia

węgla i ograniczenie emisji gazów i pyłów do atmosfery.