Ranking 2019

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Radzyniu Podlaskim znalazło się na dziesiątym miejscu w Ogólnopolskim Rankingu Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej za rok 2019. Zostało to ogłoszone w Dzienniku Gazeta Prawna, dodatku Biznes Magazyn Strefa Gospodarki Nr 2 (81) z dnia 25 marca 2019 r. W rankingu brane były pod uwagę kwestie techniczno-ekonomiczne, potencjał ludzki oraz działania na rzecz lokalnej społeczności.

Więcej na ten temat znajduje się tu:

https://strefa-gospodarki.pl/2019/03/22/nowoczesna-firma-z-misja-spoleczna/