Certyfikat – „Lider Bezpiecznej Pracy”

W dniu 18.09.2015 przedsiębiorstwo nasze otrzymało certyfikat Instytutu Badania Marki (IBM).

Certyfikat