Podłączenie bloków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej DOM do miejskiej sieci ciepłowniczej

Ta galeria zawiera 1 zdjęcie.

        Miesiąc czerwiec i początek lipca br był okresem intensywnych prac mających na celu wykonanie sieci przesyłowej wysokich parametrów wraz z instalacją nowego wymiennika ciepła w Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Radzyniu Podlaskim. Jest to ważne wydarzenie zarówno dla miasta jak i dla podmiotów bezpośrednio tym zainteresowanych tzn: SM Dom i…

Pełna treść

Ranking najlepszych przedsiębiorstw energetyki cieplnej

Ta galeria zawiera 1 zdjęcie.

Spośród około 450 przedsiębiorstw ciepłowniczych w Polsce Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Radzyniu Podlaskim plasuje się w czołówce jeśli weźmie się pod uwagę dane finansowe, dane techniczne, inwestycje, politykę personalną oraz szeroko pojętą społeczną odpowiedzialność biznesu. Do takiego wniosku doszedł Dziennik Gazeta Prawna, który w nr 80…

Pełna treść

Lekcje w ramach edukacji ekologicznej

     W ostatnim czasie odbyły się lekcje w ramach edukacji ekologicznej mające na celu wyjaśnienie dzieciom skąd bierze się ciepło oraz zapoznanie z zagrożeniem dla zdrowia człowieka jakie niesie tzw. niska emisja gazów i pyłów powstała z wyniku spalania. Pierwsza lekcja odbyła się dn. 21 kwietnia br w Ośrodku…

Pełna treść

Odejście na emeryturę wieloletniego pracownika Pana Waldemara Smolińskiego

Ta galeria zawiera 4 zdjęcia.

Dnia 7 kwietnia 2016 r. w świetlicy naszego przedsiębiorstwa odbyła się podniosła uroczystość związana z odejściem na emeryturę wieloletniego pracownika Pana Waldemara Smolińskiego. Obecnych było bardzo wielu współpracowników, którzy żegnali swego kolegę życząc mu pomyślności i spokoju oraz zrealizowania nowych zamierzeń. Pan Waldemar otrzymał od załogi pisemne podziękowania wraz z…

Pełna treść