Taryfa


Zmiana taryfy dla ciepła

Zmiana ta stanowi podstawę rozliczeń za dostarczone ciepło od 01.02.2022r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółki w każdym dniu roboczym w godzinach 7°° – 15°°.

reader  Zmiana taryfy dla ciepła