Dokumenty związane z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła.

Zamieszczamy informacje i wzory oświadczeń, o których jest mowa w ustawie z dnia 15 września 2022r.

Informacja

Oświadczenie odbiorcy ciepła – Załącznik 1

Oświadczenie odbiorcy ciepła – Załącznik 2