Zmiana taryfy dla ciepła

Zmiana ta stanowi podstawę rozliczeń za dostarczone ciepło od 01.10.2022r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółki w każdym dniu roboczym w godzinach 7°° – 15°°.

 

Informacja dotycząca zmiany taryfy 01.10.2022r.