EkoSymbol 2021

EkoSymbol 2021

dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Radzyniu Podlaskim

W dniu 18 listopada 2021 r. w Hotelu Monopol w Katowicach miała miejsce doniosła uroczystość wręczania odznaczeń w XI edycji programu Symbol 2021. Organizatorem tych uroczystości jest firma PubliCity Media Group dla Monitora Rynkowego dodatku w Dzienniku Gazecie Prawnej oraz Monitora Biznesu dodatku w Rzeczpospolitej. W tym roku w spotkaniu wzięli udział reprezentanci wyróżnionych samorządów, spółdzielni mieszkaniowych i przedsiębiorstw komunalnych.

Program Symbol służy budowie dobrego, solidnego wizerunku poszczególnych podmiotów. W ciągu dziesięciu lat jego laureatami zostało ok. 500 instytucji. Właśnie dla nich zostało przygotowane wydarzenie służące integracji różnych środowisk nauki, biznesu, administracji i innych. Program Symbol dedykowany jest dla firm oraz instytucji, których działalność jest ukierunkowana na przyszłość, postęp oraz innowacyjne rozwiązania.

Odznaczeniem nagradza się te firmy, instytucje i podmioty, które stanowią niedościgniony wzór dla swojej branży oraz stanowią oczywisty fundament, na którym opiera się gospodarka kraju.

W tym roku Kapituła Programu odznaczyła Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Radzyniu Podlaskim, które otrzymało tytuł EkoSymbol 2021. Jest to dla Przedsiębiorstwa duże wyróżnienie, oznacza dostrzeżenie naszej innowacyjnej działalności, mobilizuje do dalszych wysiłków na polu ekologii.

List Gratulacyjny EkoSymbol 2021

reportaz-272

Zdjęcie 1 z 6