Modernizacja kotła wodnego WR-5 nr 4

W 2018 r. Przedsiębiorstwo Energetyki cieplnej Sp. z o. o. w Radzyniu Podlaskim zrealizowało inwestycję pod nazwą: „Modernizacja kotła wodnego WR-5 nr 4 na kocioł w technologii ścian szczelnych wraz z modernizacją instalacji odpylania”. Zadanie wykonano przy wsparciu pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w kwocie 1850 tys. zł.

Po wykonaniu tej modernizacji uzyskano następujące efekty:

– uzyskano dodatkową moc źródła ciepła o 2,5 MW,

– ilość zaoszczędzonej energii w paliwie ok. 10,0% (4400GJ/rok),

zmniejszenie zużycia węgla i ograniczenie emisji gazów i pyłów do atmosfery.