Modernizacja istniejącego systemu ciepłowniczego w celu zwiększenia jego efektywności

W latach 2020 – 2021 w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Radzyniu Podlaskim realizowane jest zadanie pn. „Modernizacja istniejącego systemu ciepłowniczego w celu zwiększenia jego efektywności – budowa elektrociepłowni gazowej w Radzyniu Podlaskim” współfinansowane pożyczką z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wskaźniki produktu:

– dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej w warunkach wysokosprawnej

kogeneracji – dwa silniki gazowe o mocy 0,6 MWel każdy – łącznie 1,2 MWel,

– dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej w warunkach wysokosprawnej

kogeneracji o łącznej mocy 1,51MWth.

Wskaźniki rezultatu:

– szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych o 7829,0 ton równoważnika CO2

– zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 23577,5 GJ/rok.