Zgłaszanie nadużyć

Zgłaszanie nadużyć

           Informujemy, że w strukturach instytucji odpowiedzialnych za wykorzystanie funduszy unijnych funkcjonuje mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych zauważonych przy realizacji projektuModernizacja istniejącego systemu ciepłowniczego w celu zwiększenia jego efektywności – budowa elektrociepłowni gazowej w Radzyniu Podlaskim” Potencjalne nieprawidłowości lub nadużycia finansowe należy zgłaszać pod adresy podane niżej:
a) specjalny adres e-mail (naduzycia.POIS@mr.gov.pl) lub
b) elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci