Podpisanie umowy z NFOŚIGW

PODPISANIE UMOWY Z NFOŚIGW

W dniu 19 grudnia 2019 r. Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Radzyniu Podlaskim Jerzy Woźniak podpisał umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dotyczącą dotacji na realizację inwestycji pn. „Modernizacja istniejącego systemu ciepłowniczego w celu zwiększenia jego efektywności – budowa elektrociepłowni gazowej w Radzyniu Podlaskim”. Jej wysokość sięga kwoty 3574916,40 zł. co stanowi 47,4 % planowanej wartości zadania, które obejmuje budowę wysokosprawnej kogeneracji opartej o dwa silniki gazowe o łącznej mocy elektrycznej 1,2 MWel i mocy cieplnej 1,66 MWt. Ustalone wskaźniki rezultatu bezpośredniego to:

– szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych o 7829 ton równoważnika CO2,

– zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 23577,5 GJ/rok.

Planuje się zakończenie tej inwestycji do końca 2021 roku.