Laur Ciepłownictwa

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Radzyniu Podlaskim zostało wyróżnione za działalność i wyniki ekonomiczno-techniczne osiągnięte w 2018 r.
Otrzymaliśmy nominację do nagrody Laur Ciepłownictwa ustanawianej corocznie przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie w kategorii przedsiębiorstw ciepłowniczych o sprzedaży ciepła do 200 tys. GJ/rok. Wręczenie dyplomów odbyło się w dniu 16 września 2019 r. podczas Sesji Inauguracyjnej XXIII Forum Ciepłowników Polskich w Międzyzdrojach.

Klasyfikowano przedsiębiorstwa według wskaźników, z których najważniejsze to:

– wskaźnik inwestowania w działalność ciepłowniczą,

– rentowność sprzedaży netto,

– dynamika rocznego przyrostu mocy zamówionej,

– zysk netto na zatrudnionego,

– jakość majątku trwałego,

– efektywność działalności koncesjonowanej.

Wyróżnienie to traktujemy bardzo poważnie ponieważ w ramach branży ciepłowniczej doceniona została nasza praca skierowana na unowocześnienie i usprawnienie produkcji i przesyłu energii cieplnej.