Intensywne prace przy modernizacji kotła o mocy 2,5 MW

W Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Radzyniu Podlaskim prowadzona jest zgodnie z harmonogramem modernizacja kotła wodnego nr 4 na ściany szczelne opalanego węglem. Będzie to kocioł o mocy 2,5 MW, czyli najmniejszy spośród istniejących w ciepłowni. Celem tej inwestycji jest zapewnienie najbardziej ekonomicznej pracy szczególnie poza sezonem grzewczym, uzyskanie wyższej sprawności oraz zwiększenie możliwości pozyskiwania nowych odbiorców ciepła.

Po pracach przygotowawczych polegających na usunięciu zużytych elementów starego kotła, posadowiono nowy ruszt. Obecnie trwają prace nad osadzaniem zasadniczych części tzn. ekranów wykonanych w technologii ścian szczelnych, ekonomizera i elementów wiążących. Odbywa się to przy pomocy wysokiego dźwigu, który wprowadza elementy kotła przez dach ciepłowni. Następnie przyjdzie kolej na nową instalację powietrza wtórnego, kanały spalin, rurociągi przykotłowe wraz z armaturą zaporową, zwrotną i zabezpieczającą, automatykę, pomosty obsługi itp. Równolegle wykonywana jest instalacja odpylania. Całość ma być gotowa na dzień 12 grudnia 2018 r.

Pragniemy poinformować, że Przedsiębiorstwo na początku br złożyło wniosek o dotację do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na inwestycję pod nazwą „Modernizacja istniejącego systemu ciepłowniczego w celu zwiększenia jego efektywności – budowa elektrociepłowni gazowej w Radzyniu Podlaskim„. Projekt zakłada zainstalowanie dwóch silników gazowych kogeneracyjnych. Po zrealizowaniu tego zadania PEC Sp. z o. o. stałby się elektrociepłownią. Wniosek już w kwietniu br przeszedł ocenę formalną, a – jak zostaliśmy poinformowani – ocena merytoryczna nastąpi w końcu października lub na początku listopada. Dotacja unijna opiewa na kwotę 3,57 mln zł. Gdyby inwestycja stała się faktem to przyniosłaby efekt w postaci zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o ok. 7000 t/rok oraz obniżyłby się poziom spalania miału węglowego o ok. 2000 t. Energia elektryczna produkowana by była na własne potrzeby, a nadmiar sprzedawany byłby do sieci energetycznej. Ciepownia nasza wzbiłaby się na wyższy pułap technologiczny. Jednak żeby to osiągnąć należy zabezpieczyć finansowanie reszty poza dotacją, a to nie jest takie łatwe ze względu na trudności w wypracowywaniu zysków, które zapewniłyby dodatkowe środki bez nadmiernych obciążeń naszych odbiorców. Jak widać PEC Sp. z o. o. w Radzyniu Podlaskim ma ambitne plany, które przy sprzyjających warunkach są możliwe do zrealizowania.