Odejście na emeryturę wieloletniej pracownicy Pani Krystyny Gil

W dniu 27 sierpnia 2018 r. załoga Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Radzyniu Podlaskim podziękowała długoletniej pracownicy – koleżance – Pani Krystynie Gil za ofiarną pracę, w związku z przejściem Jej na zasłużoną emeryturę. Spotkanie odbyło się przy dużym udziale obecnych pracowników jak też licznej grupy pracowników – emerytów. Pani Krystyna posiada 39-letni staż pracy zawodowej, w tym może się poszczycić 31 latami pracy w naszym Przedsiębiorstwie.

Serdecznie dziękujemy Pani Krystynie za długoletnią pracę, obowiązkowość, solidność, kompetencję i zaangażowanie na rzecz Przedsiębiorstwa. Życzymy dużo zdrowia, sił, szczęścia, pomyślności i spokoju na dalsze lata życia.

Przesyłamy wyrazy szacunku i uznania od całej załogi wraz z prezentem i bukietem kwiatów wręczonym przez Prezesa Zarządu Jerzego Woźniaka.