Zakup nowego sprzętu

          Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Radzyniu Podlaskim zakupiło nowy sprzęt.

Jest to traktorek produkcji japońskiej z zamiatarką i pługiem do odśnieżania.

Miejsce składowania miału węglowego od kilkudziesięciu lat sprawia kłopot okolicznym mieszkańcom z racji uciążliwego zapylenia. Wzmaga się ono szczególnie w okresie suszy i silnych wiatrów. Stosowano różne metody zapobiegania przemieszczaniu się pyłu, które nie przynosiły oczekiwanego efektu. Skrapianie wodą i ręczne zamiatanie dość dużego placu jest pracochłonne i nie daje spodziewanego rezultatu. Należało pomyśleć o zmechanizowaniu tych czynności. Stąd pomysł, aby zakupić zamiatarkę, która zagregatowana z traktorkiem, napędzana hydraulicznie spryska powierzchnię, zamiecie i zbierze do pojemnika wszystko co jest na zamiatanym terenie. Czynności te zmniejszą ilość unoszonego przez wiatr pyłu węglowego. Mamy nadzieję, że w ten sposób poprawimy egzystencję naszych sąsiadów po drugiej stronie ulicy Zabielskiej choć zdajemy sobie sprawę, że nasze działania w stu procentach nie będą skuteczne. Należy także myśleć o stopniowym zmniejszaniu ilości spalanego w kotłowni miału węglowego zastępując go innym – ekologicznym paliwem.

Poza czynnością zamiatania traktorek z pługiem będzie w zimie odśnieżał place, trasy przejazdowe i chodniki na terenie i wokół PEC Sp. z o. o. Szczotka zamiatarki należycie przygotowana może także służyć do odśnieżania.