Aktualna taryfa dla ciepła

Taryfa ta stanowi podstawę rozliczeń za dostarczone ciepło.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółki w każdym dniu roboczym w godzinach 7°° – 15°°.

reader  Taryfa dla ciepła – obowiązuje od 01.10.2022 r.