Jubileusz z okazji 20-lecia działalności P.E.C.

Sprawozdanie z przebiegu uroczystości jubileuszowych

20-lecia PEC Sp. z o. o. w Radzyniu Podlaskim

W dniu 17 czerwca 2017 r. miała miejsce uroczystość jubileuszowa z okazji 20-lecia działalności Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Radzyniu Podlaskim. Rozpoczęła się mszą św. o godz. 13³º w intencji pracowników, pracowników emerytów, pracowników zmarłych i powodzenia w dalszej działalności przedsiębiorstwa, sprawowaną w Sanktuarium MBNP w Radzyniu Podlaskim. Następnie uczestnicy zebrali się o godz. 15ºº w Sali Oranżerii Radzyńskiego Ośrodka Kultury na jubileuszowej akademii, którą poprowadził Prezes Zarządu PEC Sp. z o. o. Pan Jerzy Woźniak wspólnie z pracownicą przedsiębiorstwa Panią Aldoną Woroniecką. Na uroczystość przybyli:
– pierwszy Prezes PEC Sp. z o. o. obecnie V-ce Prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie w
Warszawie Pan Bogusław Regulski,
– Pełnomocnik Wojewody do spraw Ochrony Dziedzictwa Narodowego i Spraw Kombatantów Pan
Waldemar Podsiadły
– Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski Pan Jerzy Rębek,
– Zastępca Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski Pan Tomasz Stephan,
– Przewodniczący Rady Miasta Radzyń Podlaski Pan Adam Adamski,
– Wicestarosta Radzyński Pan Jan Gil,
– Dyrektor ds technicznych PEC Sp., z o. o. w Białej Podlaskiej Pan Mirosław Oleszczuk
– przedstawiciele placówek miejskich,
– byli i obecni członkowie Rady Nadzorczej, pracownicy i emeryci.
Prezes Zarządu Pan Jerzy Woźniak w swoim wystąpieniu przytoczył ważniejsze wydarzenia z kilkudziesięcioletniej działalności ciepłowni miejskiej, zwrócił uwagę na dobrą kondycję finansową przedsiębiorstwa i omówił plany na najbliższą przyszłość.
Następnie odczytano komunikat Wojewody Lubelskiego informujący o nadaniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudę szaściorgu pracownikom przedsiębiorstwa Złotych Medali Za Długoletnią Służbę. Odznaczonymi są:
Pan Stanisław Kubaczyński
Pan Zygmunt Ozimkiewicz
Pan Władysław Sokołek
Pani Jolanta Tomczak
Pan Leszek Edward Wołowik
Pan Czesław Zabłocki
Z powodu niemożliwości przybycia na uroczystość Wojewody Lubelskiego, medale zostaną wręczone w terminie późniejszym.
Następnie na mocy zarządzenia Prezesa Zarządu dwudziestu pracowników i emerytów o minimum dwudziestopięcioletnim nieprzerwanym stażu pracy w przedsiębiorstwie otrzymało medale „Zasłużony dla PEC Sp. z o. o. w Radzyniu Podlaskim”.
Medale i dyplomy z gratulacjami otrzymali: Jerzy Banach, Sławomir Bednarczyk, Ryszard Bieniek, Janusz Bijata, Krystyna Gil, Krzysztof Grochowski, Krzysztof Korulczyk, Andrzej Kozioł, Jan Orłowski, Leszek Osak, Zygmunt Ozimkiewicz, Adam Paszkowski, Zbigniew Patkowski, Edward Patoka, Jan Pawelec, Józef Pawelec, Władysław Sokołek, Halina Strojek, Leszek Wołowik, Andrzej Zgrajka.
Prezes Zarządu PEC Sp. z o. o. Pan Jerzy Woźniak otrzymał z rąk Pełnomocnika Wojewody do spraw Ochrony Dziedzictwa Narodowego i Spraw Kombatantów Pana Waldemar Podsiadły dyplom uznania dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Radzyniu Podlaskim z okazji Jubileuszu 20-lecia powstania Spółki. Pierwszy Prezes PEC Sp. z o. o. w Radzyniu Podlaskim Pan Bogusław Regulski otrzymał od Prezesa Jerzego Woźniaka list gratulacyjny i album pt. „Lubelskie z cyklu Polska Nasze Dziedzictwo”.
Następnie goście składali gratulacje na ręce Prezesa Zarządu.
Pierwszy prezes radzyńskiego PEC-u Pan Bogusław Regulski wspominał dawne czasy i nie krył satysfakcji z rozwoju firmy. „Zbudowaliśmy razem coś, czego nie można się wstydzić. Trzeba się cieszyć, że firma się rozwija i myśli perspektywicznie, że macie dobry klimat – mówił. Pomysł z odnawialnymi źródłami energii postawi system ciepłowniczy na wyższy poziom, PEC zyska status efektywnego systemu ciepłowniczego – to magiczne słowo, które spędza sen z oczu prowadzącym 92% firm. Nauczcie młodych, jak się prowadzi firmę ciepłowniczą z sercem, oddając jej swoją pracę, zaangażowanie, czas, nawet własne narzędzia, jak to było zimą 1986 roku”. Burmistrz Pan Jerzy Rębek podkreślił, że działalność PEC-u daje mieszkańcom miasta poczucie bezpieczeństwa, dzięki systematycznej, rzetelnej codziennej pracy. „Jest to dziedzina życia gospodarczego niezwykle istotna z punktu widzenia mieszkańców Radzynia. Sukces tego przedsiębiorstwa to wynik pracy dziesiątek ludzi przez dziesięciolecia – dziś kieruję do wszystkich słowa szacunku i podziękowania”.
Na zakończenie uroczystości wystąpiła wspaniała Kameralna Orkiestra Akordeonowa Arti Sentemo pod dyrekcją Pana Zbigniewa Czuryły, która kilkunastoma zagranymi utworami wprowadziła uczestników w pogodny nastrój rozluźnienia i swobody. Potem był poczęstunek, w trakcie którego wwieziono tort jubileuszowy z zapalonymi racami.
Natomiast od godz. 20ºº pracowników, emerytów i gości przyjął Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Maryninie koło Radzynia, gdzie odbyło się przyjęcie połączone z zabawą. Uczestnicy miło spędzili czas bawiąc się do białego rana.