RANKING NAJLEPSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYKI CIEPLNEJ ZA 2016 r.

                   Po raz kolejny PEC Sp. z o. o. w Radzyniu Podlaskim znalazło się w gronie wyróżnionych przedsiębiorstw branży ciepłowniczej w kraju. Zostało to ogłoszone w Dzienniku Gazeta Prawna, dodatku Biznes Magazyn Strefa Gospodarki Nr 2 (62) z dnia 27 marca 2017 r. Pod uwagę w rankingu brane były pod uwagę takie czynniki jak kwestie techniczne, finansowe, potencjał ludzki, czy działania na rzecz lokalnej społeczności.