Poprzednia taryfa dla ciepła

Taryfa stanowiła podstawę rozliczeń za dostarczone ciepło.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółki w każdym dniu roboczym w godzinach 7°° – 15°°.

reader  Taryfa dla ciepła – obowiązywała od 01.08.2019 r.