Lekcje w ramach edukacji ekologicznej

     W ostatnim czasie odbyły się lekcje w ramach edukacji ekologicznej mające na celu wyjaśnienie dzieciom skąd bierze się ciepło oraz zapoznanie z zagrożeniem dla zdrowia człowieka jakie niesie tzw. niska emisja gazów i pyłów powstała z wyniku spalania. Pierwsza lekcja odbyła się dn. 21 kwietnia br w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Zofii Sękowskiej w Radzyniu Podlaskim, w której uczestniczyło ok. dwudzieścioro uczniów. Druga lekcja została przeprowadzona dla klas trzecich w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Radzyniu Podlaskim. Uczestniczyło w niej ok. sześćdziesięcioro dzieci.

     Obie lekcje przeprowadzili wspólnie: Piotr Tarnowski – Podinspektor Wydziału Zarządzania Mieniem Komunalnym Urzędu Miasta Radzyń Podlaski oraz Jerzy Woźniak Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Radzyniu Podlaskim. W obu przypadkach aktywność uczniów została nagrodzona drobnymi prezentami. Dziękujemy dyrekcji obu szkół i nauczycielom za zorganizowanie tych spotkań. Jesteśmy przekonani, że zdobyta wiedza będzie utrwalana i pogłębiana.