SKĄD BIERZE SIĘ CIEPŁO – SZUKAMY CIEPŁA

      Pod takim hasłem dnia 14 kwietnia 2016 r. zrealizowane były dwie lekcje w Szkole Podstawowej nr 2 w Radzyniu Podlaskim w budynku przy ul. Chmielowskiego 5, najpierw w klasach pierwszych, potem w drugich. Na zaproszenie dyrekcji szkoły lekcje przeprowadził prezes zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Radzyniu Podlaskim Jerzy Woźniak wraz z pracownicą Aldoną Woroniecką. Wprowadzenia do lekcji i przedstawienia prowadzących zajęcia dokonała Wicedyrektor ds. kształcenia zintegrowanego tej szkoły mgr Mariola Kubaczyńska.

Lekcje miały na celu poszukanie wspólnie z dziećmi źródeł pozyskiwania ciepła. Podczas zajęć uczniowie starali się znaleźć te źródła i wyjaśnić, które z nich są najbardziej przyjazne dla zdrowia człowieka. Dzieci poznały w jaki sposób ciepło jest produkowane, gdzie jest wytwarzane i jaką drogą jest przesyłane. Były bardzo aktywne podczas tych zajęć za co spotkały ich nagrody w postaci drobnych prezentów. Dziękujemy dyrekcji szkoły i nauczycielkom za zorganizowanie tego spotkania. Mamy nadzieję, że przekazane dzieciom treści będą zapamiętane.