INWESTYCJE w PEC w 2016 r.

W dniu 30. 03. 2016 r. w siedzibie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Radzyniu Podlaskim miało miejsce podpisanie dwóch umów na wykonanie najważniejszych w tym roku inwestycji w źródle ciepła. Umowa pierwsza opiewająca na kwotę 1186 tys. zł. netto (1458,78 tys. zł. brutto) dotyczy gruntownej modernizacji wraz z instalacją odpylania kotła wodnego WR-5 nr 3. Wykonawcą będzie Przedsiębiorstwo Remontu i Montażu Urządzeń Energetycznych „Energoserwis” SA z Lublina. Druga inwestycja o wartości 336 tys. zł netto (413,28 tys. zł. brutto) ma polegać na wykonaniu pełnej automatyki modernizowanego kotła. Wykonawcą będzie Zakład Przemysłowych Systemów Automatyki Sp. z o. o. z Ostrowa Wielkopolskiego, firma znana w przedsiębiorstwie bo kilka lat wstecz wykonywała instalację automatyki na kotle WR-5 nr 2. Obie te najważniejsze inwestycje mają przynieść efekt w postaci zwiększenia sprawności pracy kotła co przełoży się na mniejsze zużycie miału węglowego. Poza tym nowy system odpylania zminimalizuje emisję gazów i pyłów do atmosfery. Pełna nowoczesna automatyka umiarowi pracę kotła i usprawni jego obsługę. Pieniądze na ten cel popłyną w przeważającej części w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz z własnych środków.

Poza tym przedsiębiorstwo zaplanowało zrealizowanie w bieżącym roku inwestycji i remontów takich jak:

– wykonanie zintegrowanej automatyki kotła WR-5 nr 1,

– wdrożenie nowoczesnej instalacji odgazowania wody sieciowej,

– telemetria na kilku węzłach ciepłowniczych,

– wymiana sieci wysokich parametrów do węzła w Rejonowej Kolumnie Transportu Sanitarnego,

– wymiana sieci niskich parametrów do budynków przy ul. Warszawskiej 10 i 11,

– ułożenie kostki brukowej od bramy wjazdowej do przedsiębiorstwa przy ul. Zabielskiej,

– zakończenie wdrażania Zintegrowanego Systemu Informatycznego w przedsiębiorstwie,

– inne o mniejszej wartości inwestycje i remonty.

0001 0002 0003