Umowa z UNISOFT

Dnia 02. 11. 2015 r. miało miejsce podpisanie umowy z firmą UNISOFT Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni. Firma, która jest jedną z większych i najstarszych firm informatycznych w Polsce, wdroży w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Radzyniu Podlaskim nowoczesny Zintegrowany System Informatyczny (ZSI). Dotychczasowy system już od lat nie spełnia wymagań i nie ma możliwości jego modernizowania.
ZSI ma zapewnić poprawę funkcjonowania wszystkich obszarów i procesów zachodzących w przedsiębiorstwie, wspomagać zarządzanie nim, wnikliwie analizować i błyskawicznie pozyskiwać niezbędne informacje, umożliwiać ciągłą kontrolę bieżących działań, ułatwiać planowanie, a nawet pozwalać przewidzieć jego następstwa w przyszłości.
Głównymi cechami systemu są: kompleksowość funkcjonalna, integracja danych i procedur, elastyczność funkcjonalna i strukturalna, zaawansowanie merytoryczne i technologiczne oraz otwartość na jego rozbudowywanie.
Nowy system usprawni także komunikację z odbiorcami ciepła. Przekonamy się o tym za kilka miesięcy, kiedy zakończy się jego wdrażanie.

20151102_115523 20151102_115441