Aktualności


Laur Ciepłownictwa

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Radzyniu Podlaskim zostało wyróżnione za działalność i wyniki ekonomiczno-techniczne osiągnięte w 2018 r. Otrzymaliśmy nominację do nagrody Laur Ciepłownictwa ustanawianej corocznie przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie w kategorii przedsiębiorstw ciepłowniczych o sprzedaży ciepła do 200 tys. GJ/rok. Wręczenie dyplomów odbyło się w…

Pełna treść

Ranking 2019

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Radzyniu Podlaskim znalazło się na dziesiątym miejscu w Ogólnopolskim Rankingu Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej za rok 2019. Zostało to ogłoszone w Dzienniku Gazeta Prawna, dodatku Biznes Magazyn Strefa Gospodarki Nr 2 (81) z dnia 25 marca 2019 r. W rankingu brane były pod…

Pełna treść

Podłączenie bloków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej DOM do miejskiej sieci ciepłowniczej

Ta galeria zawiera 1 zdjęcie.

        Miesiąc czerwiec i początek lipca br był okresem intensywnych prac mających na celu wykonanie sieci przesyłowej wysokich parametrów wraz z instalacją nowego wymiennika ciepła w Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Radzyniu Podlaskim. Jest to ważne wydarzenie zarówno dla miasta jak i dla podmiotów bezpośrednio tym zainteresowanych tzn: SM Dom i…

Pełna treść