Aktualności


Jubileusz z okazji 20-lecia działalności P.E.C.

Sprawozdanie z przebiegu uroczystości jubileuszowych

20-lecia PEC Sp. z o. o. w Radzyniu Podlaskim

W dniu 17 czerwca 2017 r. miała miejsce uroczystość jubileuszowa z okazji 20-lecia działalności Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Radzyniu Podlaskim. Rozpoczęła się mszą św. o godz. 13³º w intencji pracowników, pracowników emerytów, pracowników zmarłych i powodzenia w dalszej działalności przedsiębiorstwa, sprawowaną w Sanktuarium MBNP w Radzyniu Podlaskim. Następnie uczestnicy zebrali się o godz. 15ºº w Sali Oranżerii Radzyńskiego Ośrodka Kultury na jubileuszowej akademii, którą poprowadził Prezes Zarządu PEC Sp. z o. o. Pan Jerzy Woźniak wspólnie z pracownicą przedsiębiorstwa Panią Aldoną Woroniecką. Na uroczystość przybyli:
– pierwszy Prezes PEC Sp. z o. o. obecnie V-ce Prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie w
Warszawie Pan Bogusław Regulski,
– Pełnomocnik Wojewody do spraw Ochrony Dziedzictwa Narodowego i Spraw Kombatantów Pan
Waldemar Podsiadły
– Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski Pan Jerzy Rębek,
– Zastępca Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski Pan Tomasz Stephan,
– Przewodniczący Rady Miasta Radzyń Podlaski Pan Adam Adamski,
– Wicestarosta Radzyński Pan Jan Gil,
– Dyrektor ds technicznych PEC Sp., z o. o. w Białej Podlaskiej Pan Mirosław Oleszczuk
– przedstawiciele placówek miejskich,
– byli i obecni członkowie Rady Nadzorczej, pracownicy i emeryci.
Prezes Zarządu Pan Jerzy Woźniak w swoim wystąpieniu przytoczył ważniejsze wydarzenia z kilkudziesięcioletniej działalności ciepłowni miejskiej, zwrócił uwagę na dobrą kondycję finansową przedsiębiorstwa i omówił plany na najbliższą przyszłość.
Następnie odczytano komunikat Wojewody Lubelskiego informujący o nadaniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudę szaściorgu pracownikom przedsiębiorstwa Złotych Medali Za Długoletnią Służbę. Odznaczonymi są:
Pan Stanisław Kubaczyński
Pan Zygmunt Ozimkiewicz
Pan Władysław Sokołek
Pani Jolanta Tomczak
Pan Leszek Edward Wołowik
Pan Czesław Zabłocki
Z powodu niemożliwości przybycia na uroczystość Wojewody Lubelskiego, medale zostaną wręczone w terminie późniejszym.
Następnie na mocy zarządzenia Prezesa Zarządu dwudziestu pracowników i emerytów o minimum dwudziestopięcioletnim nieprzerwanym stażu pracy w przedsiębiorstwie otrzymało medale „Zasłużony dla PEC Sp. z o. o. w Radzyniu Podlaskim”.
Medale i dyplomy z gratulacjami otrzymali: Jerzy Banach, Sławomir Bednarczyk, Ryszard Bieniek, Janusz Bijata, Krystyna Gil, Krzysztof Grochowski, Krzysztof Korulczyk, Andrzej Kozioł, Jan Orłowski, Leszek Osak, Zygmunt Ozimkiewicz, Adam Paszkowski, Zbigniew Patkowski, Edward Patoka, Jan Pawelec, Józef Pawelec, Władysław Sokołek, Halina Strojek, Leszek Wołowik, Andrzej Zgrajka.
Prezes Zarządu PEC Sp. z o. o. Pan Jerzy Woźniak otrzymał z rąk Pełnomocnika Wojewody do spraw Ochrony Dziedzictwa Narodowego i Spraw Kombatantów Pana Waldemar Podsiadły dyplom uznania dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Radzyniu Podlaskim z okazji Jubileuszu 20-lecia powstania Spółki. Pierwszy Prezes PEC Sp. z o. o. w Radzyniu Podlaskim Pan Bogusław Regulski otrzymał od Prezesa Jerzego Woźniaka list gratulacyjny i album pt. „Lubelskie z cyklu Polska Nasze Dziedzictwo”.
Następnie goście składali gratulacje na ręce Prezesa Zarządu.
Pierwszy prezes radzyńskiego PEC-u Pan Bogusław Regulski wspominał dawne czasy i nie krył satysfakcji z rozwoju firmy. „Zbudowaliśmy razem coś, czego nie można się wstydzić. Trzeba się cieszyć, że firma się rozwija i myśli perspektywicznie, że macie dobry klimat – mówił. Pomysł z odnawialnymi źródłami energii postawi system ciepłowniczy na wyższy poziom, PEC zyska status efektywnego systemu ciepłowniczego – to magiczne słowo, które spędza sen z oczu prowadzącym 92% firm. Nauczcie młodych, jak się prowadzi firmę ciepłowniczą z sercem, oddając jej swoją pracę, zaangażowanie, czas, nawet własne narzędzia, jak to było zimą 1986 roku”. Burmistrz Pan Jerzy Rębek podkreślił, że działalność PEC-u daje mieszkańcom miasta poczucie bezpieczeństwa, dzięki systematycznej, rzetelnej codziennej pracy. „Jest to dziedzina życia gospodarczego niezwykle istotna z punktu widzenia mieszkańców Radzynia. Sukces tego przedsiębiorstwa to wynik pracy dziesiątek ludzi przez dziesięciolecia – dziś kieruję do wszystkich słowa szacunku i podziękowania”.
Na zakończenie uroczystości wystąpiła wspaniała Kameralna Orkiestra Akordeonowa Arti Sentemo pod dyrekcją Pana Zbigniewa Czuryły, która kilkunastoma zagranymi utworami wprowadziła uczestników w pogodny nastrój rozluźnienia i swobody. Potem był poczęstunek, w trakcie którego wwieziono tort jubileuszowy z zapalonymi racami.
Natomiast od godz. 20ºº pracowników, emerytów i gości przyjął Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Maryninie koło Radzynia, gdzie odbyło się przyjęcie połączone z zabawą. Uczestnicy miło spędzili czas bawiąc się do białego rana.

RANKING NAJLEPSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYKI CIEPLNEJ ZA 2016 r.

                   Po raz kolejny PEC Sp. z o. o. w Radzyniu Podlaskim znalazło się w gronie wyróżnionych przedsiębiorstw branży ciepłowniczej w kraju. Zostało to ogłoszone w Dzienniku Gazeta Prawna, dodatku Biznes Magazyn Strefa Gospodarki Nr 2 (62) z dnia 27 marca 2017 r. Pod uwagę w rankingu brane były pod uwagę takie czynniki jak kwestie techniczne, finansowe, potencjał ludzki, czy działania na rzecz lokalnej społeczności.

Ranking najlepszych przedsiębiorstw energetyki cieplnej

Spośród około 450 przedsiębiorstw ciepłowniczych w Polsce Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Radzyniu Podlaskim plasuje się w czołówce jeśli weźmie się pod uwagę dane finansowe, dane techniczne, inwestycje, politykę personalną oraz szeroko pojętą społeczną odpowiedzialność biznesu. Do takiego wniosku doszedł Dziennik Gazeta Prawna, który w nr 80 z dnia 26. 04. 2016 r. w dodatku pt. Strefa Gospodarki nr 3 zamieścił Ranking najlepszych przedsiębiorstw energetyki cieplnej. Wśród wyróżnionych jest także nasze przedsiębiorstwo.

20160428_101122

Lekcje w ramach edukacji ekologicznej

     W ostatnim czasie odbyły się lekcje w ramach edukacji ekologicznej mające na celu wyjaśnienie dzieciom skąd bierze się ciepło oraz zapoznanie z zagrożeniem dla zdrowia człowieka jakie niesie tzw. niska emisja gazów i pyłów powstała z wyniku spalania. Pierwsza lekcja odbyła się dn. 21 kwietnia br w Ośrodku…

Pełna treść

Odejście na emeryturę wieloletniego pracownika Pana Waldemara Smolińskiego

Ta galeria zawiera 4 zdjęcia.

Dnia 7 kwietnia 2016 r. w świetlicy naszego przedsiębiorstwa odbyła się podniosła uroczystość związana z odejściem na emeryturę wieloletniego pracownika Pana Waldemara Smolińskiego. Obecnych było bardzo wielu współpracowników, którzy żegnali swego kolegę życząc mu pomyślności i spokoju oraz zrealizowania nowych zamierzeń. Pan Waldemar otrzymał od załogi pisemne podziękowania wraz z…

Pełna treść

INWESTYCJE w PEC w 2016 r.

W dniu 30. 03. 2016 r. w siedzibie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Radzyniu Podlaskim miało miejsce podpisanie dwóch umów na wykonanie najważniejszych w tym roku inwestycji w źródle ciepła. Umowa pierwsza opiewająca na kwotę 1186 tys. zł. netto (1458,78 tys. zł. brutto) dotyczy gruntownej modernizacji wraz z instalacją odpylania kotła wodnego WR-5 nr 3. Wykonawcą będzie Przedsiębiorstwo Remontu i Montażu Urządzeń Energetycznych „Energoserwis” SA z Lublina. Druga inwestycja o wartości 336 tys. zł netto (413,28 tys. zł. brutto) ma polegać na wykonaniu pełnej automatyki modernizowanego kotła. Wykonawcą będzie Zakład Przemysłowych Systemów Automatyki Sp. z o. o. z Ostrowa Wielkopolskiego, firma znana w przedsiębiorstwie bo kilka lat wstecz wykonywała instalację automatyki na kotle WR-5 nr 2. Obie te najważniejsze inwestycje mają przynieść efekt w postaci zwiększenia sprawności pracy kotła co przełoży się na mniejsze zużycie miału węglowego. Poza tym nowy system odpylania zminimalizuje emisję gazów i pyłów do atmosfery. Pełna nowoczesna automatyka umiarowi pracę kotła i usprawni jego obsługę. Pieniądze na ten cel popłyną w przeważającej części w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz z własnych środków.

Poza tym przedsiębiorstwo zaplanowało zrealizowanie w bieżącym roku inwestycji i remontów takich jak:

– wykonanie zintegrowanej automatyki kotła WR-5 nr 1,

– wdrożenie nowoczesnej instalacji odgazowania wody sieciowej,

– telemetria na kilku węzłach ciepłowniczych,

– wymiana sieci wysokich parametrów do węzła w Rejonowej Kolumnie Transportu Sanitarnego,

– wymiana sieci niskich parametrów do budynków przy ul. Warszawskiej 10 i 11,

– ułożenie kostki brukowej od bramy wjazdowej do przedsiębiorstwa przy ul. Zabielskiej,

– zakończenie wdrażania Zintegrowanego Systemu Informatycznego w przedsiębiorstwie,

– inne o mniejszej wartości inwestycje i remonty.

0001 0002 0003