Zarządzenie w sprawie wprowadzenia cen za energię cieplną dla odbiorców uprzywilejowanych

Zarządzenie o stawkach opłat od 01.01.24 r.

 

Zawiadomienie odbiorców ciepła o stawkach opłat od 01.01.24 r.